Riktignok viste de foreløpige tallene ved månedsslutt 17 dødsfall i september i fjor, men dette ble senere justert opp. Snittet for september de siste fem årene er 20 trafikkdødsfall.Ti av de omkomne i årets niende måned var bilførere. Fire av dem døde i kollisjon med andre kjøretøyer, mens seks mistet livet i utforkjøringer. I tillegg var det en syklist, en fotgjenger og en fører av en golfbil blant de omkomne. Tolv av de døde var menn.

Hittil i år har 133 personer mistet livet i trafikken, mot 167 i samme periode i 2010. (©NTB)