– Nå er foreldrepermisjonen snart god nok. Da skal vi satse på andre ting enn flere uker. Vi må ikke gjøre fraværet fra jobb så langt at småbarnsforeldre blir nedprioritert på arbeidsmarkedet, sier Lysbakken til Dagsavisen. Han peker i stedet på tre konkrete tiltak han ønsker å jobbe med framover: rett til fedrekvote for flere fedre, bedre betingelser for foreldre som i dag mottar engangsstønad, og flere barnehageplasser, særlig i byene, slik at kontantstøtten også for ettåringene kan fjernes. (©NTB)