OSLO: Blant de 31 forslagene til tiltak rapporten lister opp i sin konklusjon, gjelder tre endringer i straffebestemmelsene. For det første bør dagens straffelov paragraf 161 videreføres, slik at «oppbygging av kapasitet» vil være ulovlig når hensikten er å begå alvorlig kriminalitet.

Dernest bør det gjøres straffbart å motta terrortrening, mener kommisjonen. Til sist foreslås det å forby halvautomatiske våpen, samt at kontrollen med våpen og kjemikalier må bli bedre. (©NTB)