Den nye straffeloven er vedtatt av Stortinget i flere omganger, første del i 2005, men har blitt utsatt i påvente av nye IT-systemer i politiet — det såkalte merverdiprogrammet. Politiets straffesakssystemer har vært så gamle at de ikke har hatt kapasitet til å ta imot en ny straffelov.

— Den rødgrønne regjeringen mente loven ikke ville tre i kraft før i 2017. Å vente så lenge på å få på plass en straffelov som er vedtatt av Stortinget, er ikke akseptabelt. Derfor var dette noe av det aller første jeg grep fatt i da jeg ble statsråd, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) i en pressemelding.

Regjeringen har besluttet at eksisterende IKT-løsninger i politiet skal tilpasses den nye loven. Mange tusen ansatte i politi- og påtalemyndighet, domstolene og andre aktører skal læres opp.

— Dette har vi en god gjennomføringsplan på og arbeidet er i rute, sier statsråden.

Han sier at han er glad for at den nye og moderne straffeloven nå kan bli satt i kraft. (©NTB)