– Det er med beklagelse vi registrerer at vi har kommet i konflikt. Vi strakk oss veldig langt, og gjorde alt vi kunne, sier Almlid.

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland la fram en skisse som NHO godtok. LO anså derimot ikke at dette lot seg godta.

– Skissen burde vært akseptert. Den ville ivaretatt mange behov. Vi er veldig lei oss, sier Almlid.

– Norge kan ikke leve lenge med dette, legger han til om streiken som begynner mandag.