I et intervju med Dagens Næringsliv forteller Vestre om hvordan han selv, som barn, opplevde at familiebedriften gikk konkurs og de måtte starte på nytt igjen.

– Jeg var liten den gangen, men mine foreldre ble preget av det. Jeg har dyp respekt og forståelse for at mange er bekymret og redde nå. Vi håper at flest mulig bedrifter skal lykkes. Men noen vil ikke lykkes. Og sånn må det være, sier næringsministeren.

Han vil ikke love kontantstøtteordninger til bedriftseiere i år – og på spørsmål om en må akseptere at noen går konkurs på grunn av økte strømutgifter, er svaret ja.