– Qatar vil kunngjøre, som en del av den pågående meklingen, at det er oppnådd en avtale om å forlenge den humanitære våpenhvilen på Gazastripen med ytterligere to dager, sier talsperson for Qatars utenriksdepartement, Majed Al Ansari på X/Twitter.

Talsperson for USAs nasjonale sikkerhetsråd John Kirby sier at ytterligere 20 israelske kvinner og barn vil bli løslatt som følge av den forlengede våpenhvilen, melder den israelske avisen Times of Israel.

Hamas bekrefter også at en forlengelse av våpenhvilen er oppnådd.

– Det er oppnådd en avtale, med de samme betingelsene som i forrige våpenhvile, sier en tjenesteperson for den palestinske gruppen til nyhetsbyrået Reuters.

Flere gisler kan bli løslatt

Israel har så langt ikke uttalt seg om forlengelsen, men har tidligere sagt de er åpne for at våpenhvilen forlenges med én dag om gangen dersom ti gisler settes fri hver dag.

Israel er de siste ukene blitt utsatt for økende press for å forlenge våpenhvilen, som Qatar, Egypt og USA har forhandlet fram. Den skulle opprinnelig løpe ut tirsdag morgen, men har ifølge meklerne vært designet slik at den lett kan utvides.

I løpet av våpenhvilens første fire dager har totalt 50 sivile gisler blitt løslatt av Hamas i bytte mot at 150 palestinske fanger i israelske fengsler blir løslatt, at nødhjelp får slippe inn i Gaza og en pause i krigshandlingene.

Familier informert

De første tre dagene ble 39 israelske gisler løslatt av den palestinske gruppen i bytte mot 117 palestinske fanger holdt i israelske fengsler.

Mandag er det ventet at ytterligere elleve israelske gisler blir løslatt. Samtidig pågår det forhandlinger for å få løslatt 33 palestinske fanger.

I tillegg har parallelle forhandlinger ledet av Qatar ført til at 17 thailandske statsborgere, en filipiner og en russisk statsborger har blitt løslatt av den palestinske gruppen.

Kontoret til Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier mandag kveld at familiene til gislene som er ventet å bli løslatt i dag, har blitt informert av myndighetene.