Assisterende helsedirektør Espen R Nakstad sier hurtigtesten har 88 prosent treffsikkerhet. Her på Aker sykehus hvor testen er prøvet ut. Assisterende helsedirektør Espen R Nakstad sier hurtigtesten har 88 prosent treffsikkerhet. Her på Aker sykehus hvor testen er prøvet ut. Foto: Fredrik Hagen

Du må fortsatt ta pinne i nesen. Men svar på om du er syk kommer på 20 minutter.