LILLESAND: Mobilt flisfyringsanlegg fiks ferdig levert i en container. Kort fortalt er det den sentrale forretningsideen til det nystartede selskapet BioCon AS i Lillesand, som kameratene Stian Unander (38) og Nils Kristiansen (35) står bak.

— Agder Energi satser stadig på nye, større fjernvarmeanlegg i byene her på Sørlandet. Vårt mål er å lage containeranlegg som kan levere inntil 200 kilowatt løpende, eller én GWh i året. Dette vil passe til mellomstore nærings- eller offentlig bygg, industriområder eller boligfelt med 10-15 hus. Alt dette er for smått til at det lønner seg å føre fram fjernvarme fra de store anleggene, påpeker Unander.

Sa opp jobben

Unander har så stor tro på forretningsideen at han har sagt opp fast jobb i industriavsugbedriften Itek i Lillesand for å satse på det nye firmaet. Men han fortsetter som skaubonde og småsager på det idylliske skogbruket Vatne tre kilometer innenfor dagens E 18 øst for Lillesand. Kameraten fortsetter i sin jobb i TeamTec i Tvedestrand. Begge er utdannet sivilingeniører fra Norges landbrukshøgskole (nå UMB) på Ås, og har holdt kontakten siden.

— Vi vil starte opp med konsulentvirksomhet innenfor bioenergi, men håper å ha det første biobrenselanlegget leveringsklart i løpet av 2009, forteller Nils Kristiansen. Det gjenstår fortsatt en del arbeide før en prototyp er klar, men de har klokkertro på at de kommer i mål.

Med en produktpris på godt under millionen, er de trygge på at de skal kunne sørge for konkurransedyktig sluttpris til kunde. Det vil si kilowattimepris på godt under krona. Det holder fint sammenlignet med oljefyr.

Appaluderer

Og de nye bio-gründerne omfavnes av prosjektleder for Grønn Varme på Agder, Olav Kleivene. Fylkesmann og fylkeskommuner i begge fylker står bak prosjektet som skal fremme mer bruk av bioenergi på Sørlandet.

— De satser fremtidsrettet, fastslår Kleivene og viser til den ferske strategiplanen for bioenergi som regjeringen la fram i april.

Mens fjernvarme er den dominerende oppvarmingskilde i våre naboland med 50 prosent pluss, ligger Norge på jumboplass med tre prosent. Og mens Sverige og Finland er storbrukere av bioenergi med henholdsvis 110 og 109 TWh, produserer Norge bare 15 TWh.

— Her tar regjeringens strategiplan mål av seg til å øke biobruken med 14 TWh fram mot 2020, men det spørs om dette kan nås så lenge elavgiften hos oss er 12 øre kwh, mens den er 30 i Sverige og over 80 i Danmark.