Helseminister Bent Høie (H) viser til at mange varsler venner og kjente i sosiale medier når de er smittet av korona.

– Det letter smittesporingsarbeidet for kommunene, sa han under regjeringens koronapressekonferanse fredag.

Høie presiserte at han ikke vil oppfordre folk til å legge ut smittestatus på Facebook. Men han noterer seg at mange, spesielt unge, varsler nærkontakter på denne måten.

– Da er det viktig at kommunens smittesporing går videre i stedet for å bruke tid på å ringe rundt, sa Høie.

Han anmodet samtidig flere om å laste ned appen Smittestopp, for å lette arbeidspresset.

Brev til kommunene

Smittetallene er nå høyere enn noen gang, og flere kommuner har de siste dagene meldt fra at ikke klarer å følge opp smittesporing. En rekke kommuner har bedt om at det må komme oppdaterte råd om hvordan de skal håndtere situasjonen.

Helsedirektoratets svar er at kommunene må prioritere vaksinasjon framfor smittesporing. I et brev til kommunene fredag lister direktoratet prioriteringsrekkefølgen dersom det er kapasitetsproblemer:

1. Vaksinasjon

2. Testing

3. Smittesporing av husstandsmedlemmer og tilsvarende nære

4. Smittesporing av øvrige nærkontakter

Mer håndterbart

Hvordan bildet vil utvikle seg med denne endringen, er det vanskelig å si noe om, ifølge helsemyndighetene.

– Vi vet ikke nøyaktig hva resultatet av dette vil bli, men i dag klarer ikke kommunene å håndtere dette. Det har de sagt klart fra om – heldigvis. Vi ser etter et system som er mer håndterbart for dem, sier direktør Camilla Stoltenberg ved Folkehelseinstituttet til NTB.

Helsedirektør Bjørn Guldvog understreket at det er viktig å bruke kommunenes ressurser på best mulig måte, og at vekting av de ulike tiltakene vil variere gjennom ulike faser av pandemien.

Det overordnede målet er å begrense smittespredningen og holde sykdomsbyrden lav inntil 90 prosent av befolkningen som er 18 år og eldre, er vaksinert med to doser.

– Det er en ambisjon at dette er gjennomført innen fire til seks uker, sa Guldvog.

Forsvarer grønt nivå

I tillegg til at mer av smittesporingen kan overlates til folk selv, er målet at mer testing skal gjøres ute på skolene. De eldre elevene kan ofte utføre testen selv.

Både Høie og fagetatene understreker at det er viktig å holde grønt nivå på skoler og barnehager, så langt det lar seg gjøre. Da skolene startet opp igjen i august, var systemet med ventekarantene erstattet med utstrakt testing.

– Hvis vi skal stramme inn der smitten sprer seg mest nå, må vi stramme inn blant barn og unge. Det sitter langt inne. De yngste har båret en tung bør under pandemien. Vi vet at de er lite utsatt for alvorlig sykdom ved smitte, men at langvarige tiltak for å begrense smitte rammer dem hardt. Vi må derfor gjøre en innsats for at barn og unge kan leve så normalt som mulig, sa Høie.

Ikke nytt om gjenåpning

Regjeringen har tidligere varslet at den videre gjenåpningen av samfunnet vil gå videre når den voksne delen av befolkningen har fått minst én vaksinedose. Det ble anslått til å skje i slutten av september.

Høie signaliserte ingen endringer i gjenåpningsplanen, men understreket nok en gang at det er data – ikke dato – som styrere tempoet.

– Vi må være forberedt på å stoppe opp hvis utviklingen går i feil retning, sa han