Den tidligere statsministeren trekker blant annet fram kommisjonens funn om at tidligere skjevfordeling av vaksiner kunne ha hatt en effekt og unngått sykdom.

– Slik jeg tolker kommisjonens syn, ville deres forslag innebære at sårbare mennesker med underliggende sykdommer i distriktene, som i verste fall kunne mistet livet ved smitte, skulle vente, mens friske, unge mennesker i sentrale strøk gikk foran. Det er jeg uenig i, skriver Solberg på Facebook.

– De omfattende og grundige analysene vi mottok fra FHI, støttet ikke påstander om at tidligere skjevfordeling ville gitt vesentlig mindre sykdom, forutsatt at vi holdt en viss kontroll på pandemien, skriver Solberg.

Likebehandling

Overfor NTB påpeker Solberg at hun ikke har fått satt seg inn i kommisjonens regnestykke. Det viser at opp mot 10 prosent av sykehusinnleggelsene kunne ha vært unngått med en tidligere skjevfordeling.

– Hvis vi på det tidspunktet de mener vi skulle ha omprioritert, hadde gjort det, ville vi ha kommet i en situasjon der vi hadde flyttet vaksiner fra folk som hadde underliggende, alvorlige sykdommer i distriktene, inn mot Oslo. Da ville relativt friske og unge folk ha fått vaksiner på et tidspunkt der kreftsyke med nedsatt immunforsvar ikke hadde fått det, sier Solberg til NTB.

Solberg sier at regjeringen gjorde skjevfordelinger, men at rådet de hadde fått var at det skulle være likebehandling og at de eldre og syke skulle få først.

Forsvarer detaljstyring

Solberg går også i rette med kommisjonens påstand om at for mange avgjørelser ble løftet opp på regjeringens bord.

– Jeg er mest kritisk til kommisjonens synspunkt om at flere beslutninger burde vært overlatt til embetsverket, skriver Solberg.

Solberg sier at det vitner om en mangel på praktisk forståelse hos kommisjonen.

– For mitt vedkommende mener jeg at en av konklusjonene jeg har trukket fra pandemien, er at beredskapsinstruksen burde endres så man klargjør at det er regjeringen som er kriseråd i Norge, sier Solberg.

Hun mener kommisjonens slutninger bærer preg av at den ikke har vært med da beslutningene ble tatt.

– De landene som har forsøkt seg med embetsverksstyring og mindre politikerstyring, de har ikke kommet så godt ut av dette, sier Solberg.

Ble tatt i forsvar av Støre

Nåværende statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) tok også sin forgjenger i forsvar etter at han hadde tatt imot kommisjonens rapport.

– Jeg vil komme min forgjenger litt til unnsetning. Det rapporten konkluderte med, var at de måtte ta tak, og at det da ble gjort litt for mye er bedre enn at det blir gjort for lite, sier Støre til NTB.

– Utfordringen i slike kriser er alltid å håndtere det her og nå samtidig som du løfter blikket og ser framover, understreker han.

– Kloke råd

Solberg skriver at kommisjonen kommer med kloke og gode råd om utviklingen av kommunelegerollen og intensivkapasiteten.

– Jeg er glad for at kommisjonen fortsatt konkluderer med at håndteringen samlet sett har vært vellykket, og at resultatene i Norge er svært gode sammenlignet med andre europeiske land, skriver Solberg.

– Det er noen viktige læringspunkter knyttet til flere ting i rapporten, sier Solberg.

Samtidig får Solberg-regjeringen kritikk for at barn og unge ikke ble godt nok skjermet i henhold til målene som var satt. Solberg gjentar at stengingen av skolene i mars 2020 kunne ha vært unngått hvis de da hadde hatt trafikklyssystemet på plass.

– Så var det sånn at statens tiltak var minimumstiltak, og det kan være at kommunene vedtok litt større tiltak, sier Solberg.