MEST VANLIG: Kreft er nå for første gang den mest vanlige dødsårsaken i Norge. Her fra en kreftoperasjon med robot på Haukeland. MEST VANLIG: Kreft er nå for første gang den mest vanlige dødsårsaken i Norge. Her fra en kreftoperasjon med robot på Haukeland. Foto: Marita Aarekol

Flest dør av kreft i Norge

Hjerte- og karsykdommer er ikke lenger den vanligste dødsårsaken i Norge.

I 2017 var det for første gang flere som døde av kreft enn av hjerte- og karsykdommer, viser tall fra Folkehelseinstituttet som ble publisert onsdag morgen.

Tallene viser også at færre dør av overdoser enn før.

Dødsfall på grunn av lungesykdom og demens er de nest hyppigste dødsårsakene.

Dramatisk fall

I 2017 døde 10.894 av kreft (ondartet svulst).

Bildet er litt forskjellig for kvinner og menn, men for begge kjønn er lungekreft den største gruppen.

– Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer begynte å falle i 1970-årene. De siste tiårene har vi sett et dramatisk fall, og vi har derfor lenge forventet at kurven skulle flate ut. I 2017 ser vi likevel at nedgangen fortsetter, sier overlege Marianne Sørlie Strøm ved avdeling for helseregisterforskning og -utvikling, Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Andelen som dør av kreft har også gått ned de siste 20 årene, men ikke like mye som for hjerte- og karsykdommer.

Nye levevaner

Strøm sier de raske endringene i dødeligheten av hjerte- og karsykdommer skyldes sannsynligvis flere forhold, som har hatt ulik betydning i forskjellige perioder.

– Det er vanskelig å gi en entydig forklaring, men to faktorer som nok har betydd mye, er endringer i levevaner og et bedre behandlingstilbud. Et eksempel på dette er røykevaner som har endret seg betydelig, sier hun.

Flest dør av lungekreft

Både for kvinner og menn er lungekreft den kreftsykdommen som tar flest liv. Dernest kommer brystkreft, prostatakreft og tykktarmskreft, ifølge tallene fra Dødsårsakregisteret ved Folkehelseinstituttet.