• Landbruks- og matminister Jon Georg Dale før møtet med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag mandag. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Ytterligere krisetiltak for å hjelpe tørkerammede bønder

Landbruksdepartementet innfører i samarbeid med bondeorganisasjonene ytterligere ti tiltak for å hjelpe bønder som er rammet av tørkekrisen.