En ny kartlegging forbundet har gjort blant sykepleiere i sykehjem og i hjemmesykepleien, viser at 72 prosent mener det brukes for lite tid på den enkelte pasient, ifølge TV 2. Arbeidsbelastningen på de ansatte har økt etter at samhandlingsreformen ble innført for tre år siden, uten at det møtes med flere ressurser eller økt kompetanse, viser undersøkelsen som er utført av Telemarksforskning for Norsk Sykepleierforbund.

I undersøkelsen svarer 75 prosent at de ofte opplever at pasientene som skrives ut fra sykehuset, fortsatt trenger sykehusbehandling. 72 prosentmener det brukes for liten tid på den enkelte pasient. Bare 37 prosent mener at pasientenes behov for sosial kontakt og fellesskap ivaretas godt nok.

Mange sykepleiere opplever at de har ansvar for så mange pasienter at de ikke klarer å holde oversikt, ifølge forbundet.

— Når du ikke har oversikt over pasientene du har ansvar for, da kan det også være fare for liv, sier nestleder Solveig Kopperstad Bratseth i Norsk Sykepleierforbund til TV 2. (©NTB)