Utvalget ble utnevnt av Landbruks— og matdepartementet i kjølvannet av jordbruksoppgjøret i 2014, og ifølge Nationen tar de kraftig til motmæle mot forslaget fra Grønn skattekommisjon om å innføre CO2-avgift på rødt kjøtt.

De globale klimautslippene risikerer å øke om norskprodusert kjøtt blir erstattet med kjøtt fra land som har større klimautslipp fra sin kjøttproduksjon enn Norge, mener utvalget.

Lederen for utvalget som har tatt for seg landbrukets klimautfordringer, Erik Eid Hohle, vil ikke gå inn på konklusjonene i rapporten som fredag blir overlevert landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp).

— Men vi tror det kan være nyttig for Grønn skattekommisjon å lese denne rapporten, sier han.

En klimaavgift på kjøtt kan føre til mellom 60 og 80 prosent færre sauer på vinterfor i Norge, viser en rapport fra Grønn skattekommisjon som kom i fjor. (©NTB)