Både de ansatte og beboerne var vaksinert. Hvordan kom smitten likevel inn på sykehjemmene?