— Kirkemøtets vedtak er en erkjennelse av at det er to ulike syn i dette spørsmålet innenfor Den norske kirke, og at Kirken vil respektere ulike syn, sier Giske.Han sier han vet at mange opplever homofilisaken som vanskelig, men synes debatten på Kirkemøtet har vært preget av respekt og vilje til å finne samlende løsninger.

— Det er jeg overbevist om er en styrke for Kirken, sier Giske. (©NTB)