Klagen gjaldt Stangs håndtering av striden rundt småbruket Venneråsen i Nordmarka, skriver Dagens Næringsliv.Det var Sørkedalen bonde— og småbrukarlag som klaget inn Stang. De hevdet at han hadde brutt reglene for god advokatskikk og opptrådt uetisk i forbindelse med en eiendomsoverdragelse av småbruket.

Stang har i saken representert godseier Carl Otto Løvenskiold, som i 2003 fikk kjøpt småbruket ved å henvise til forkjøpsrett på eiendommen. Småbruket var tidligere i familien Venneråsens eie, og Sørkedalen bonde- og småbrukarlag støtter familiens kamp om få eiendomsretten tilbake. Saken har versert for retten to ganger, og Løvenskiold har vunnet begge ganger.

Ifølge småbrukarlaget skal Stang ha handlet i strid med god advokatskikk ved å representere både kjøper og selger i saken. I tillegg til å jobbe for Løvenskiold, skal Stang ha rådet den opprinnelige eieren av småbruket til å selge til godseieren.

Disiplinærutvalget avviser klagen blant annet med bakgrunn i at saken er foreldet. Klageren mener avslaget er dårlig begrunnet, og har anket til den offentlige oppnevnte disiplinærnemnda. (©NTB)