– Omfanget er enormt. Alle som er på flukt på grunn av klimaendringer og naturkatastrofer, må få nødvendig hjelp og beskyttelse, sier generalsekretær Elisabeth Rasmusson i Flyktninghjelpen, som har utarbeidet rapporten sammen med organisasjonen IDMC i Genève.Ifølge rapporten, som ble presentert under Nansenkonferansen i Oslo mandag, har antallet registrerte naturkatastrofer økt fra om lag 200 til over 400 i året de siste 20 årene.

– Tilfellene av ekstremvær har økt både i omfang og intensitet. Med all sannsynlighet vil vi se et økende antall mennesker som flykter fra naturkatastrofer etter hvert som klimaendringene slår inn for fullt, sier Rasmusson.

I 2008 var 36 millioner mennesker registrert på flukt som et resultat av naturkatastrofer. I fjor var tallet 17 millioner. Den store variasjonen har sammenheng med enkelthendelser som flommene i India i 2009, Kina og Pakistan i 2010 og jordskjelvene i Chile og Haiti.

Rapporten påpeker at Asia er hardest rammet av naturkatastrofer. Antallet klimaflyktninger er størst i India, Filippinene, Pakistan, Bangladesh, Indonesia og Kina. (©NTB)