OSLO: Oslo politidistrikt og Kripos har bestemt seg for å samle alt av elektronisk utstyr med opptaksmulighet og lagringskapasitet fra Utøya. De kan inneholde viktige beviser som kan kaste lys over Anders Behring Breiviks (32) bevegelser før og under terrordagen 22. juli.

— Det er lagringsmedier som mobiltelefoner, kameraer, nettbrett, datamaskiner og minnepinner. De kan inneholde viktige bevis knyttet til gjerningsmannens bevegelser på øya den aktuelle dagen, men også kanskje kaste lys over om han har vært på øya tidligere og rekognosert, sa politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby under en pressekonferanse i Oslo mandag ettermiddag.

Til sammen ble 69 mennesker drept i løpet av de snaut to timene som gikk fra Breivik ankom ferjeleiet i Tyrifjorden, til han på Utøya ble pågrepet av politiets beredskapstropp. Så langt har politiet avhørt 200 vitner, i tillegg til avhør av siktede selv.

Sentrale bevis

Kraby bekrefter overfor NTB at alle elektroniske spor knyttet til Breivik kommer til å bli av helt sentral betydning for etterforskningsgruppa som er under etablering. Trolig er alt politiet har funnet av datautstyr, mobilutstyr og lagringsmedier sikret for å bli saumfart av etterforskerne.

Han vil imidlertid ikke kommentere opplysninger om at Breivik gjennom årenes løp systematisk fjernet bevis ved å destruere sine harddisker fortløpende.

I manuskriptet han sendte ut før han gjennomførte terroraksjonene, skriver han hvordan han etter hver fase i planleggingen fysisk ødela harddisker og installerte nye. Materiale han ønsket å ta vare på, ble lagret på små lagringsbrikker og gjemt.

Store mengder elektroniske bevis – som i straffesaker ofte får avgjørende betydning for utfallet av saker – er i så fall slettet for godt.

— Det er opprettet flere etterforskningsgrupper som har sine ulike ansvarsområder. Det er allerede etablert en egen gruppe som går igjennom alt av elektronisk materiale, sier Kraby.

Mentale undersøkelser

Breivik skal avhøres på nytt denne uka. Politiet ønsker ikke å opplyse om når og hvor, men sier det vil være «et mer konfronterende avhør». Politiet ønsker å kartlegge hans bevegelser «sekund for sekund» – og ettergår også hans angivelig svært omfattende aktivitet på nettet og reisevirksomhet i forbindelse med sine ytterliggående tanker.

— Vi jobber med å kartlegge mest mulig av hans aktivitet, både når det gjelder reiser, hvilke biler han har hatt og hvor han har bodd. Vi kommer til å snu hver stein i dette arbeidet, sier Kraby.

De rettspsykiatriske undersøkelsene kan etter planen starte allerede i slutten av denne uka eller starten av neste uka. De skal være ferdigstilt 1. november.

— Vi retter oppmerksomheten i etterforskningen nå på om han hadde medhjelpere eller handlet alene, slik han selv hevder. Vi går også etter opplysningene om andre terrorceller, sier Kraby.