Høyre faller 0,4 prosentpoeng til 27,8 prosent. Arbeiderpartiet faller 0,3 prosentpoeng til 27,3 prosent.Fremskrittspartiet går på sin side fram 1,8 prosentpoeng fra mai til 22,2 prosent på juni-målingen.

Fra de tre største partiene er det stor avstand til de resterende partiene i det politiske landskapet. Sosialistisk Venstreparti faller 0,6 prosentpoeng til 5,3 prosent. Senterpartiet går tilbake 1,3 prosentpoeng til 4,7 prosent. Kristelig Folkeparti går fram 0,9 prosentpoeng til 4,8 prosent, og Venstre faller 1 prosentpoeng til 4,7 prosent. Rødt går fram 1 prosentpoeng til 1,9 prosent.

Ingen av endringene fra mai til juni er større enn feilmarginen for målingen. (©NTB)