Foreldre må vise legeerklæring for å få omsorgspenger for barn som holdes hjemme fra åpne barnehager og skoler på grunn av koronapandemien, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Foreldre må vise legeerklæring for å få omsorgspenger for barn som holdes hjemme fra åpne barnehager og skoler på grunn av koronapandemien, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Krever legeerklæring for omsorgspenger

Foreldre må vise legeerklæring for å få omsorgspenger for barn som holdes hjemme fra åpne barnehager og skoler på grunn av koronapandemien.

Barnehagene og skolene skal åpnes delvis fra 20. og 27. april med nødvendige smitteverntiltak på plass. Det kan likevel være noen barn som bør holdes helt eller delvis hjemme i en periode av særlige smittevernhensyn.

Det kan for eksempel være at barnet har en kronisk sykdom som gjør at det er særlig sårbart. I slike tilfeller skal foreldrene fortsatt få omsorgspenger.

– Vi vil kreve legeerklæring for at disse foreldrene skal få utløst omsorgspenger. Dette gjør vi for at det ikke er opp til foreldrene å vurdere om barna er særlig utsatte. Det må en lege gjøre, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Det kan også være situasjoner hvor faren for smitte til en ekstra utsatt voksenperson i husholdningen kan gjøre at barna bør være hjemme i en periode. Dette vil også kunne utløse omsorgspenger, men også da med krav om legeerklæring.

– Vi oppfordrer fortsatt folk til å være fleksible og bruke for eksempel hjemmekontor der det er mulig. Samtidig er det viktig at disse gruppene også har god dialog med både arbeidsgiver, skole, barnehage og fastlege, sier Røe Isaksen.

Siden situasjonen med smittefare på grunn koronapandemien kan vare lenge, er antall dager med rett til omsorgspenger doblet for 2020. Nå utvides denne retten ytterligere ved særlige smittevernhensyn. I disse tilfellene skal foreldrene sikres omsorgspenger så lenge barnet ikke kan gå i barnehage eller på skole.