Landbruks— og matdepartementet vil øke erstatningen med 20 prosent. Det legges også opp til å økt godtgjøring for egeninnsats i arbeidet med smittesanering.

— Jeg mener dette gir en god kompensasjon for de ulempene det er å bli pålagt å slakte besetningen. Det vil føles krevende for den enkelte produsent, men for norsk mat betyr det et enormt konkurransefortrinn fordi vi kan si at norsk mat er trygg, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

LA-MRSA er en antibiotikaresistent gul stafylokokkbakterie som kan smitte fra gris til menneske.

Bakterien gir sjelden sykdom hos friske mennesker, men kan gi alvorlige infeksjoner hos personer med svekket helse. (©NTB)