— Det er beklagelig at samtalene om KRL-faget mellom regjeringspartiene og opposisjonen ikke førte fram, sier Eriksen.Hun mener det vil være «historieløst» å svekke kristendommens plass i KRL-faget, og sier det er viktig å ivareta den kristne arven når vi møter andre religioner og verdisett.

Kristelig Folkeparti har siden regjeringen la fram sitt høringsforslag, lagt vekt på at kristendommens plass må sikres i KRL-faget.

Samtidig er det viktig at faget ikke kommer i strid med menneskerettighetene, mener hun.

— Den europeiske menneskerettighetsdomstolen slår imidlertid eksplisitt fast at en hovedvekt på kristendomskunnskap må godtas i lys av den plass kristendommen har i den nasjonale historie og tradisjon i Norge. Allerede i 1969 forsvant trosopplæringen ut av skolen og KRL-faget har ikke vært, er ikke og skal ikke være forkynnende, sier Eriksen. (©NTB)