WASHINGTON: Kineserne «gjør altfor lite for å stanse folkemordet i Darfur-regionen» i Sudan, het det i en erklæring fra Clinton mandag. Med mindre kineserne endrer kursen drastisk før sommerlekene i Beijing, bør Bush derfor holde seg borte fra åpningen, het det videre.

– Urolighetene i Tibet og kinesernes holdning til Sudan, der de ikke har brukt sin innflytelse, gir presidenten en anledning til å vise lederskap, framholdt Clinton. Demokratenes leder i Representantenes hus Nancy Pelosi har tidligere bedt Bush bli hjemme.

– Jeg ber også kineserne om å bruke dagens situasjon som en mulighet til å leve opp til kravet om respekt for menneskerettighetene. Dette er et ideal som de olympiske leker er blitt et symbol på, het det videre i kunngjøringen fra Hillary Clinton.

Flere steder i verden kom det mandag til nye protester mot de kinesiske OL-arrangørene. I Paris brøt stafetten med den olympiske ild sammen i kaos, og i San Francisco på USAs vestkyst klatret tre tibetanskvennlige demonstranter til topps i Golden Gate-brua.