— Det er grunnlag for å plassere observanden i høy risikogruppe for seksualisert vold, konkluderte psykiater og overlege Helge Haugerud mandag, etter å ha redegjort i retten for de sakkyndiges undersøkelser.

I klartekst betyr det at det er stor fare for at kvinnen som er tiltalt for seksuelle overgrep mot sin egen datter vil begå nye overgrep mot barn hvis hun ikke får omfattende behandling for pedofili og personlighetsforstyrrelse. De sakkyndige peker spesielt på den manglende evnen og viljen til å erkjenne overgrepene hun ble dømt for i Alvdal-saken, at hun bagatelliserer hendelsene, overfører ansvar og skyld på andre og at hun mangler evne til empati.

— Totalt sett har hun psykopatiske trekk som underbygger en diagnose på dyssosial personlighetsforstyrrelse, sa Haugerud.

Kvinnen er dømt til 15 års fengsel i Alvdal-saken, men risikerer i denne omgangen å bli dømt til forvaringsstraff i 17 år, med minstetid på ti år hvis aktoratet får medhold. Hun blir i så fall den første kvinnen i Norge som blir dømt til forvaringsstraff for seksuelle overgrep. (©NTB)