Solberg har anmodet Stortingets presidentskap om å få holde en redegjørelse om migrasjon og flyktningsituasjonen rundt Middelhavet og i Europa.

— Situasjonen gjør inntrykk på oss alle. Jeg ønsker å redegjøre i Stortinget for hvordan vi ser utviklingen, hvilke utfordringer vi står overfor, og hvilke tiltak som nå igangsettes og drøftes, sier statsminister Erna Solberg i en pressemelding.

Statsministeren har bedt om å få holde redegjørelsen i Stortinget så snart som mulig etter at Stortinget har åpnet høstsesjonen.

Statsministeren skal også delta på et toppmøte om migrasjon mellom europeiske og afrikanske land på Malta i november, et møte EU har tatt initiativet til.

— Utfordringene rundt Middelhavet kan ikke løses av enkeltland alene. Her trengs felles løsninger og godt samarbeid, både innad i Europa og mellom europeiske og afrikanske land, sier Solberg. (©NTB)