Mer enn 1.500 norske leger har svart på et spørreskjema om medisinske problemstillinger rundt behandling av livstruende og alvorlig syke. Blant samtlige leger er det én prosent som bekrefter at de har gitt aktiv dødshjelp, skriver AftenpostenDet er et problem at leger bryter både etiske regler og norsk lov ved å gi aktiv dødshjelp, sier professor Reidun Førde ved Legeforeningens forskningsinstitutt og Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo. Hun har hovedansvaret for undersøkelsen som i dag offentliggjøres i det medisinske tidsskriftet Resuscitation.

Førde forteller at måten spørsmålet i undersøkelsen er stilt på, ikke gir rom for tolkning.

De er spurt om de har utført en aktiv handling med det uttrykkelige formål å ta pasientens liv, sier Førde.