Verdiene av aksjene i den populære radiokanalen stupte i formiddagstimene med rundt 75 prosent på Oslo Børs. Ved stengetid ble aksjen notert til 3 kroner mens kursen sist fredag var 12,20 kroner.De største tapene er det likevel utlendinger som må bære. Arvingene etter den svenske mediemogulen Jan Stenbeck i Modern Times Group (MTG) mistet ytterligere 100 millioner fra en stadig synkende formue.

Den London-baserte nordmannen Endre Røsjø har i løpet av dagen tapt drøye 35 millioner kroner, mens tapene for øvrig er spredt på rundt 1.000 personer og selskaper. Røsjø markerte imidlertid sin tro på at P4 har en fremtid ved å kjøpe nye 30.000 aksjer i selskapet mandag.

Aksjefallet i P4 kom etter at Kulturdepartementet fredag avslo å fornye selskapets konsesjon for drift av riksdekkende kommersiell radio fra 1. januar 2004.