Tonen i rapporten var mer negativ enn jeg hadde håpet på, og her er en rekke åpne spørsmål som Blix gjorde rede for. Det syns jeg er alvorlig, sier Petersen til NRK. Utenriksministeren mener likevel det fortsatt er mulig å unngå en krig, og ber våpeninspektørene om ikke å hausse opp stemningen.De som rapporterer her må ikke skape en krigspsykose, la oss prøve å få løst dette problemet, sier han.