Til sammen håndterte Huseiernes Landsforbund omtrent 28.700 muntlige henvendelser og behandlet rundt 2.200 skriftlige saker i fjor. Dette er en økning på 16 prosent fra 2001.Det er henvendelser angående oppføring av bolig som har vært mest fremtredende i 2002. Spørsmål i forbindelse med husleie og stridigheter med naboen er er også godt representert, sier advokat Anders Leisner i Huseiernes Landsforbund.