KRISTIANSAND: — Vi kommer ikke til å gi oss før vi får oljeselskapene bort fra å bore i Skagerrak. Vi vil holde hele Skagerrak oljefritt, sier Kristin Frøsland, leder for Natur og Ungdom i Vest-Agder.

I forslaget til 20. konsesjonsrunde som nå er ute på høring, ligger det inne forslag om å åpne for leteboring etter olje og gass bare 60 kilometer fra sørlandskysten, sørvest for Kristiansand.

Dette har fått miljøbevegelsen til å steile.

Sårbart

— Disse områdene er utrolig sårbare, både når det gjelder fisk og fuglebestandene. Dette er såpass nærme land, at det skal svært lite til før vi ender opp med svarte strender. Et oljeutslipp som når land vil skape en miljøkrise Sørlandet aldri har vært borte i før, hevder Frøsland.

Natur og Ungdom i Vest-Agder samarbeider med Alliansen for et oljefritt Skagerrak om å stoppe mulighetene for letebroring.

— Ulykke på Statfjord nylig viser at oljeindustrien ikke er til å stole på. God teknologi og sikkerhet holder ikke. Det kan alltid gå galt, mener Frøsland.

Miljøvernerne vil nå komme med en høringsuttalelse når høringsfristen går ut 23. mai. Målet er å hindre at Skagerrak åpnes for leteboring.

Stopp

I fjor klarte miljøbevegelsen å utsette Hydros leteboring i Farsunds-bassenget med over to uker ved å klage på utslippstillatelsen til SFT. Dette skapte mye irritasjon i Hydro-leiren, og oljegiganten måtte ut med seks millioner kroner i døgnet ved å ha riggen ”Polar Pioneer” liggende uvirksom.

— I forrige runde kom vi for sent i gang til å kunne stoppe boringen. Derfor engasjerer vi oss helt fra starten denne gangen, forklarer Frøsland.

Liten risiko

Seniorrådgiver Johannes Kjøde i Oljedirektoratet mener at sannsyneligheten for oljesøl knyttet til leteboring er forsvinnende liten.

Vi har opparbeidet oss betydelig erfaring fra boring av flere hundre letebrønner. Så vidt meg bekjent har ikke hatt en ukontrollert oljeutblåsning fra en leteboring, men vi har hatt en gassutblåsning. Jeg vil påstå at vi har god statistikk på området, sier Kjøde.

Kjøde sier sjansen for et utslipp er veldig liten.

— Vi driver ikke perfekt, men veldig godt, og vi blir stadig bedre, mener Kjøde.

Når det gjelder muligheten for oljefunn i Skagerrak sier Kjøde at det er usikkert hvor stort potensial området har. Hydro boret som kjent en tørr brønn i Farsunds-bassenget, men det kan være olje lenger øst.

Kunnskapen om området blir veldig liten når vi ikke har letebrønner i området. Med letebrønner får vi bedre informasjon. Derfor har Oljedirektoratet anbefalt at disse blokkene blir tatt med i den 20. konsesjonsrunden, sier Kjøde, som understreker at det er regjerningen som bestemmer hvor det skal bores.

Bekymret

— Det er klart vi er bekymret for at det skulle skje et uhell, men erfaringen viser at risikoen er liten, sier turistsjef Ronny Andersen i Kristiansand.

Han mener konsekvensen for turistnæringen langs sørlandskysten ville blitt svært store ved et oljeutslipp, siden så mye av næringen er knyttet opp til skjærgården.

— Det vi er opptatt av er å sikre at vi ikke får noen oljeuhell. Det er det som gjør at man er skeptisk til oljeleting. Samtidig vil det ha stor betydning for regionen som helhet. Det viktigste for oss er å sikre at det ikke blir forurensning. Da ser jeg ikke noen problemer at det kommer ny aktivitet i regionen, sier Andersen.