Tilsette på Legevakten fekk det travelt med telefonstorm og testing under koronautbrotet. Men færre pasientar oppsøkte Legevakten med andre plager. Frå venstre Hanna Grzyb og Nina Ingebrigtsen. Tilsette på Legevakten fekk det travelt med telefonstorm og testing under koronautbrotet. Men færre pasientar oppsøkte Legevakten med andre plager. Frå venstre Hanna Grzyb og Nina Ingebrigtsen. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Andre sjukdommar meir enn halvert etter at koronaen kom