Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Lite barn døde etter å ha blitt smittet av E.coli-bakterie

Et lite barn døde torsdag på Rikshospitalet etter komplikasjoner knyttet til E.coli-bakterien. Folkehelseinstituttet tror det er et enkeltstående tilfelle.

Det bekrefter bydelsoverlege Irene Teslo overfor NRK. Hun er også blant Oslos smittevernansvarlige leger. Barnet var mellom ett og to år gammelt og bosatt i Oslo.

Det er uklart hvor barnet ble smittet, men barnet døde etter å ha hatt Hemolytisk-uremisk syndrom (HUS), en tilstand som oftest har sin opprinnelse i en bestemt type E. coli-smitte.

Folkehelseinstituttet undersøker saken, men mener at det foreløpig ikke ser ut til å være et utbrudd, men et enkeltstående tilfelle.

Ble syk på norgesferie

Barnet ble smittet da familien var på ferie i Norge, men det er usikkert nøyaktig hvor det ble utsatt for smitte, skriver NRK.

– Sykdomsforløpet var uvanlig, og etter hvert veldig raskt og dramatisk forverret, sier Teslo.

Smittesporing og smitteverntiltak er i gangsatt og koordineres av kommunehelsetjenesten i samarbeid med Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet.

Forebygges ved god håndhygiene

God håndhygiene etter toalettbesøk og før matlaging og måltider er generelt viktig for å forebygge infeksjoner som kan gi diaré. Dersom man har diaré, bør man unngå å lage mat til andre.

E.coli-bakterien kan gi diaré, som av og til er blodig. Den kan vare i 4–10 dager hos voksne og noe lenger hos barn, ifølge Folkehelseinstituttet. Den mest alvorlige varianten er EHEC.

Noen former av EHEC-bakterien kan i sjeldne tilfeller gi alvorlige komplikasjoner i form av den alvorlige nyresykdommen hemolytisk-uremisk syndrom (HUS), spesielt hos barn og eldre.