– Jeg mener at det er viktig at han er åpen på alle punkter knyttet til dette. Det har også finansministeren vært veldig opptatt av, at Norges Bank måtte gjøre et ordentlig arbeid knyttet til å vurdere alle disse spørsmålene, sier Solberg til NTB.

Kritikk

SV kritiserte torsdag Finansdepartementet og finansminister Jan Tore Sanner (H) for ikke å ha stilt spørsmål til Norges Bank rundt Tangens tilhørighet til skatteparadis, fondsplasseringer, selskapsstruktur og mulige interessekonflikter i forbindelse med ansettelsen av ny sjef for oljefondet.

Det er hovedstyret i Norges Bank som har ansvar for ansettelsen, men Finansdepartementet kan komme med innspill og bli holdt orientert om aktuelle kandidater.

Solberg sier samtidig at det ikke er hennes jobb å mene noe om ansettelsen av Tangen.

– Jeg har vært veldig tydelig på at jeg ikke har tenkt å synse rundt Tangen-saken. Det er ikke statens og regjeringens oppgave å vurdere ansettelsen. Det er det tilsynsorganet som Stortinget har oppnevnt, representantskapet til Norges Bank, som skal gjøre, sier hun.

– Følge arbeidsdelingen

– For regjeringen er det viktig at vi følger arbeidsfordelingen i forhold til norsk lov og til det Stortinget har vært opptatt av. Norges Bank er en uavhengig institusjon, det er også oljefondet, og det er representantskapet som har ansvar for å vurdere disse sakene, slår statsministeren fast.

Representantskapet oversendte torsdag en rekke spørsmål til hovedstyret i Norges Bank omkring ansettelsen av Tangen. Blant annet kreves svar på om styret har fullt innsyn i AKO-selskapenes aktiviteter på Cayman Island eller Jersey, og hvordan de løpende skal følge opp disse aktivitetene.

Nicolai Tangen er leder for AKO Capital.

Oppstyret rundt ansettelsen av Tangen startet da VG avdekket at Tangen inviterte til et luksuriøst seminar ved Wharton Business School i Pennsylvania i USA i november i fjor, fem måneder før han fikk jobben som leder av oljefondet. En rekke norske samfunnstopper deltok, deriblant nåværende oljefond-sjef Yngve Slyngstad.