Mandag legger komiteen fram sitt forslag til program som Høyre skal gå til valg på i september. Det er landsmøtet i begynnelsen av mai som vedtar det endelige programmet.

— Hele kapittelet om samferdsel er skjerpet. En så tydelig programfesting forplikter, og Høyre skal ikke løpe fra sine løfter. Vi merker et økende press fra folk over hele landet for å få gjort noe som virkelig monner på veisektoren, sier Helleland til NTB.

Helhetlig prosjektering, sammenhengende bygging og nye former for samarbeid mellom private og offentlige aktører, den mye omtalte OPS-modellen, er stikkord for Høyres veioffensiv.

— Vi står for en helt annen retning enn de rødgrønne. Høyre ønsker å ruske opp i den gammeldagse måten å gjøre ting på. Vi vil lage en nasjonal motorveiplan og sette trykk på bygging av motorveier mellom de store byene, forsikrer Helleland. (©NTB)