I et felles brev fra de to organisasjonene blir det fremholdt at forslaget fra Finanstilsynet vil ramme de som er vanskeligst stilt. Forslaget vil ikke dempe veksten i boligprisene, men i stedet føre til enda mindre boligbygging, heter det.Kravet om mer egenkapital er usosialt og rammer dem som har minst fra før. Finanstilsynets nye retningslinjer vil føre til ytterligere sosial segmentering av boligmarkedet. De velstående vil ha råd til å kjøpe boliger mens de andre henvises til et stadig mer presset utleiemarked, heter det i brevet.

OBOS og NBBL har tradisjonelt hatt sterke bånd til arbeiderbevegelsen og representerer det meste av boligkooperasjonen i Norge. Nå kritiserer de den rødgrønne regjering i sterke ordelag for en usosial boligpolitikk.

Brevet slutter med en sterk oppfordring til Jens Stoltenberg om å ta politisk grep og stanse Finanstilsynets beslutning. (©NTB)