Det skriver VG, som mener familiebåndet kan rokke ved tilliten til terrorgranskingen.Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen mener Fagernæs vil måtte vurdere sin habilitet dersom det kommer erstatningssaker mot staten med grunnlag i kommisjonens rapport.

Ved Statsministerens kontor blir det bekreftet at det kan bli aktuelt å vurdere spørsmål knyttet til Fagernæs' habilitet hvis rapporten gir grunnlag for å benytte regjeringsadvokatembetet.

Selv sier Fagernæs at han vanskelig kan se for seg at hans embete vil ha noen berøring med kommisjonen. Han vil vurdere sin habilitet hvis det kommer søksmål mot staten, men kan ikke se at dette er et tema per i dag. (©NTB)