– Det har vært tøffe og krevende forhandlinger. Nå er vi først og fremst glade for at vi unngår en streik som ville rammet entreprenørbedriftene hardt og svekket beredskapen i samfunnet på et svært dårlig tidspunkt, sier Ståle Borgersen, direktør for arbeidsliv i Energi Norge, i en pressemelding.

Det er enighet om et generelt tillegg på 0,50 kroner per time og økte minstelønnssatser. Alle kronesatser justeres med 5,6 prosent, der ikke annet er avtalt. Oppgjøret er gjennomført innenfor den økonomiske rammen til det såkalte frontfaget.

– Dette har vært en veldig tungvint prosess, der flere av punktene kunne ha blitt løst under forhandlingene. Vi håper at Energi Norge i framtiden ikke tvinger oss igjen til å gå til mekling og heller gjør en innsats for å finne løsninger tidligere. Det er tross alt det forhandlinger er der for, sier Bjørn Fornes, leder av EL og IT Forbundets forhandlingsavdeling.

Årets oppgjør var et hovedoppgjør hvor det ble forhandlet om både lønnstillegg og innholdet i Energioverenskomsten, som er tariffavtalen mellom EL og IT Forbundet og Energi Norge.

Oppgjøret gikk til mekling etter at det ble brudd i forhandlingene 16. september.