De nye reglene som trer i kraft fra 1. oktober, gir kommunene mulighet til å gi flere tillatelse til å kjøre i utmark.

– Det vil nå ikke lenger være krav om at hytter må ligge minst 2,5 km fra brøytet vei for at det skal kunne gis tillatelse til bruk av snøscooter for transport av bagasje og utstyr, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet gikk i mai sammen og sørget for flertall for endringen.

Klima- og miljødepartementet understreker at det ikke er tillatt med ren persontransport til hytta. Kommunene må også tydelig angi hvilken trasé som skal brukes, for eksempel på et kart. Det er for å unngå å skade sårbar natur og forstyrre dyreliv.

– Det er også viktig å presisere at kommunene kan velge ikke å gi tillatelse til snøscooterkjøring til hyttene, sier Rotevatn.