I perioden 1. januar 2016 til 4. mars 2021 har det vært 228 branner i norske avfallsanlegg. Det tilsvarer omtrent én brann hver åttende dag de siste fem årene, skriver NRK.

– Disse brannene er en risiko for liv og helse. Og det kan gi langsiktige forurensningsskader, sier Cecilie Lind i Avfall Norge.

Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) kan brannene gi utslipp av giftig røyk, og langvarig slokkeinnsats kan føre til utslipp av brannskum og slokkevann som forurenser miljøet.

Batterier som blir kastet feil, er en av de vanligste årsakene til at det kan ta fyr på avfallsanlegg, forteller Lind.

– Vi ser at folk kaster batterier i vanlig avfall. Og de selvantenner, rett og slett. Da kan man få eksplosjonsartet brann, sier Lind.

Hun oppfordrer alle til å teipe polene på batteriet, legge de i et syltetøyglass, for så å levere dem på en gjenvinningsstasjon eller butikk hvor de tar imot batterier.

Også filler fra oppussing, treflis og organisk materiale utgjør brannfare på avfallsanleggene.