LO skriver i en uttalelse at organisasjonen er kjent med Etikkrådets syn på spørsmålet om investeringer i Burma, men mener dette er et politisk spørsmål som den norske regjeringen må ta stilling til.«Det er fullt mulig å trekke seg ut av selskaper som investerer i Burma, selv om en juridisk tolkning av de etiske reglene ikke krever uttrekk», skriver LO.

Den politiske avgjørelsen om å trekke seg ut av selskaper som investerer i Burma, må kunngjøres internasjonalt slik at beslutningen kan brukes til støtte for opposisjonen, mener LO.

Etikkrådet, som vurderer oljefondets investeringer, har tidligere konkludert med at det ligger utenfor rådets mandat å vurdere om uttrekk av selskaper vil kunne ha effekter utover å unngå at fondet medvirker til grovt uetiske handlinger.

I uttalelsen fremholder LO at det er nødvendig med politisk handling etter de alvorlige overgrepene som har skjedd i Burma den siste tiden. (©NTB)