De tre forhandlingssammenslutningene LO kommune, Unio og YS kommune mener en lønnsøkning på 7 prosent må til for å utjevne noe av lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor. Akademikerne er ikke snauere enn at de krever en lønnsøkning på opp mot 12 prosent for lektorene i skolen.

Alle disse kravene er et godt stykke unna kommunenes budsjetterte lønnsvekst på fem prosent.

Forhandlingene i kommunal sektor omfatter 375.000 ansatte som er organisert i 40 ulike fagforbund. Disse er igjen organisert i LO kommune, Unio, YS kommune og Akademikerne.

— Det store gapet mellom ansatte i privat og offentlig sektor er uakseptabelt, sier Fagforbundets leder Jan Davidsen som forhandler på vegne av LO kommune. (©NTB)