KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad har lovet at alle barn skal få et fritidskort for å kunne å delta på fotball eller andre fritidsaktiviteter. Men foreløpig er det bare 12 kommuner som er dekket av ordningen, noe som øker med 10–20 kommuner neste år. KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad har lovet at alle barn skal få et fritidskort for å kunne å delta på fotball eller andre fritidsaktiviteter. Men foreløpig er det bare 12 kommuner som er dekket av ordningen, noe som øker med 10–20 kommuner neste år. Foto: Vidar Ruud / NTB

KrFs lovede fritidskort når ikke alle barn før valget

KrF klarer ikke å innfri løftet om å gi alle barn mellom 6 og 18 år en sum til å bruke på fritidsaktiviteter før valget.

Partileder Kjell Ingolf Ropstad bekrefter overfor Vårt Land at løftet om et fritidskort til alle barn ikke lar seg innfri før stortingsvalget neste år.

– Jeg har jo et håp om at skal kunne få innført kortet fra 2022, sier han til avisen.

12 kommuner er nå med i et prøveprosjektet med fritidskortet, som skal sørge for at alle barn har mulighet til å delta på en aktivitet, uavhengig av familiens økonomi.

Ropstad opplyste til NTB nylig at regjeringen trapper opp summen til ordningen med 120 millioner kroner til 180 millioner kroner. Det vil åpne for at 10–20 flere kommuner kan prøve den ut. Den første mer helhetlige vurderingen av prosjektet kommer rundt nyttår.

Bufdir jobber med en nasjonal, teknisk løsning for ordningen. I forrige runde søkte 193 kommuner om midler, noe som vitner om stor interesse for prøveprosjektet.