Venstre-leder Guri Melby, som har kjempet hardt for reformen, er skuffet.

– I dag stilte stortingsflertallet seg på feil side av historien. Vi hadde en sjelden mulighet til å gå fra straff til hjelp i ruspolitikken, men Arbeiderpartiet viste dessverre sitt sanne jeg og stemte mot, sammen med Sp og Frp. De vil fortsette i det samme, gamle straffesporet, sier hun.

Det har lenge vært klart at det ikke er flertall for regjeringens rusreform, der avkriminalisering av bruk og besittelse av mindre mengder narkotika var ett av hovedgrepene.

Torsdag ble nederlaget altså en realitet.

Mindre oppmykninger

Samtidig går et flertall i Stortinget inn for flere oppmykninger i straffeloven. Blant annet skal mindre alvorlige narkotikalovbrudd, som bruk og besittelse av brukerdoser, heretter slettes fra rullebladet etter tre år – såfremt det ikke er registrert andre straffbare forhold i perioden.

I tillegg vil Stortinget innføre en såkalt «barmhjertig samaritan»-regel, nemlig at den som tilkaller hjelp i en akutt krisesituasjon, som overdose, ikke selv skal risikere å bli straffeforfulgt for bruk og besittelse av mindre mengder narkotika.

Fjerner ikke fengsel

Høyre fikk heller ikke flertallet med seg på forslaget om å fjerne fengsel som straffereaksjon for mindre narkolovbrudd og slik bringe loven i tråd med dagens praksis med å gi bøter.

Derimot stemte flertallet for å anmode regjeringen om å utrede en slik lovendring.

– I stedet for å løse dette med én gang, velger de å utsette saken, sier en oppgitt saksordfører Sveinung Stensland (H) til NTB.

Stortinget ber også regjeringen sørge for at samfunnets reaksjoner i forbindelse med rusbruk er «forholdsmessige og kan knyttes til selve bruken».

Dette gjelder særlig praksisen med å frata rusbrukere førerkortet, også når det ikke er noen sammenheng mellom rusbruk og bilkjøring.

Nei til Sp-forslag

Men heller ikke Sp vil få flertall for sitt forslag om at tunge rusavhengige ikke skal straffeforfølges. Dette er blitt behandlet av helse- og omsorgskomiteen sammen med regjeringens reformforslag, men i innstillingen heter det at Sp-forslaget «vedlegges protokollen».

Også Ap har programfestet en delvis avkriminalisering for tunge rusbrukere.

Frp fikk på sin side gjennomslag for å be regjeringen legge en ettervernsreform for rusavhengige på bordet.