Stavanger: Det svake riggmarkedet er årsaken til at Smedvig må gå til oppsigelse av 330 av sine riggansatte, skriver Stavanger Aftenblad.— Det er ikke til å legge skjul på at dette er dramatisk. Oppsigelsene vil bli iverksatt i løpet av denne måneden, sier informasjonssjef Hilde Waaler i Smedvig.De fleste ansatte har tre måneders oppsigelsestid og har dermed arbeid ut mars. Oppdrag

Oppsigelsene i Smedvig føyer seg inn i en rekke av oppsigelser og permitteringer i bransjen den siste tiden. Til sammen 1.500 riggansatte er nå permittert eller oppsagt.- Vi mangler optimisme på norsk sokkel. Oljeselskapene må få flere leteareal, sier lederen i Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund, Leif Sande, til NTB. Han mener det er unødvendig at riggene nedbemannes neste år. Når 18. Konsesjonsrunde kommer i gang, vil det igjen bli behov for folk.- Dersom vi får åpnet opp Barentshavet, vil vi slippe å måtte vente på 18. runde, påpeker Nopef-lederen. Smedvig

Nedbemanningen i Smedvig vil skje på alle mobile rigger, men også ansatte på faste installasjoner blir berørt.Grunnen til oppsigelsene er blant annet at kontraktene med boreriggene West Alpha og West Vanguard går ut 1. mars neste år.Ifølge Waaler vil nedbemanningen baseres på ansiennitet og kompetanse, og skje i dialog med fagforeningene.Rundt 1.800 av de Smedvig-ansatte jobber ut fra Norge. Etter oppsigelsene vil det være rundt 1.450 igjen i selskapet. De fleste av dem som sies opp er hjemmehørende i Hordaland og på Nord-Jæren. ntb