At den 60 år gamle Mbeki ble gjenvalgt som partileder kom ikke som noen stor overraskelse, ettersom det ikke fantes motkandidater.Om 18 måneder skal det holdes valg i Sør-Afrika, der ANC ventes å vinne med stor margin.

Ved forrige valg i 1999 vant ANC hele 66 prosent av stemmene, og Mbeki er dermed nærmest sikret gjenvalg som president for perioden 2004 til 2009. Hele partiledelsen ble gjenvalg under ANCs landsmøte i Stellenbosch nordøst for Cape Town mandag.

De ble valgt uten opposisjon, sa ANCs talsmann Smuts Ngonyama etter valget.

MarkedsliberalismeValgene fant sted bare noen timer etter at Mbeki hadde åpnet det fem dager lange partilandsmøtet med en tale der budskapet som tidligere var markedsliberalisme.

Mbeki understreket samtidig nødvendigheten av å avskaffe rasemessige skiller i økonomien, og tok til orde for å sikre landets svarte majoritet større innflytelse over økonomien.

Det er viktig at vi nærmer oss dette temaet på en mer systematisk måte for å sikre unødvendig panikk blant investorene, sa presidenten til rundt fem tusen delegater på landsmøtet.

Falt i verdiHan viste til at ANC allerede har utformet foreløpige planer for deler av industrien om å overføre eierskap, deriblant gruveindustrien. Da detaljer fra denne planen lekket ut til finansmarkedene i juli i år, falt verdien på gruveselskapene med flere milliarder kroner.

Det er ikke klart om Mbekis nye forslag vil erstatte de eksisterende planene, der målet var at 51 prosent av aksjene i gruveindustrien skulle ha svarte eiere innen ti år.

Det er ventet at landsmøtet vil slutte seg til Mbekis forslag.

Møter kritikkMbeki har imidlertid fått kraftig kritikk fra venstresida i ANC som mener at han har gjort for lite for å minske forskjellene mellom svarte og hvite etter apartheidregimets fall.

Privatiseringspolitikken er også blitt sterkt kritisert av fagforeningene og kommunistpartiet som deltar i en trepartiallianse med ANC. De mener at privatiseringen har kostet altfor mange arbeidsplasser.

Som ventet forsvarer Mbeki den økonomiske politikken.

Alle uavhengige observatører legger merke til suksessen vi har hatt når det gjelder den makroøkonomiske politikken, understreket han mandag.

Sør-Afrika har i dag en økonomisk vekst på rundt 3 prosent, omtrent dobbelt så mye som verdensgjennomsnittet. Men halvparten av befolkningen lever fortsatt under fattigdomsgrensen, og den offisielle arbeidsledigheten er på 30 prosent. Sør-Afrika er også det landet som er hardest rammet av hiv/aids-epidemien.