Post— og teletilsynet har nå gitt dispensasjon fra regler om postombæring.Posten er i utgangspunktet forpliktet til å levere post til alle sine kunder seks dager i uka, men tilsynet kan gjøre unntak når særlige geografiske forhold gjør postlevering "urimelig kostnadskrevende".

Posten får selv lov til å avgjøre hvor det koster mest å levere posten.