Den 68 år gamle grekeren hadde kommandoen om bord i tankskipet som brakk i to og sank 270 kilometer utenfor kysten av det nordvestlige Spania i november i fjor. Olje fra "Prestige" har gjort store skader på strender i Portugal, Nord-Spania og Sør-Frankrike.Dommeren nektet også å redusere kausjonssummen Mangouras er pålagt å betale, når og hvis han blir løslatt fra varetektsfengselet. Kausjonen er tidligere fastsatt til tre millioner euro (nærmere 22 millioner kroner).

Mangouras ble arrestert 17. november, fire dager etter at greskeide men Bahamas-registrerte "Prestige" hadde begynt å ta inn vann. Ifølge siktelsen lot han være å rette seg etter ordrer fra skipsfartsmyndighetene i Spania,

Den spanske regjeringen opprettet fredag en ny regjeringspost med spesielt ansvar for å samordne det internasjonale oppryddingsarbeidet etter "Prestige"-katastrofen. Det ble ikke sagt noe om hvem som skal utnevnes til stillingen, som plasseres på statssekretærs nivå.