«Vestens krigføring i Afghanistan har ikke svekket, men styrket terrorismen. At Norge fører krig i Afghanistan vil på sikt svekke vår egen forsvarsevne,» heter det i oppropet som forfatterne Ebba Haslund og Thorvald Steen har tatt initiativet til, ifølge Klassekampen.Tidligere generalmajor Bjørn Egge og tidligere flaggkommandør Jacob Børresen er blant underskriverne, i tillegg til tidligere Ap-leder Reiulf Steen.

Både Børresen og Egge understreker at de er tilhengere av NATO og et sterkt norsk forsvar, men Egge sier han mener NATO ikke har noe å gjøre i Afghanistan.

Børresen på sin side mener ikke at Norge ensidig skal trekke seg ut, men at hele NATO-operasjonen blir avviklet. Han mener at oppdraget ikke kommer til å lykkes.

— Dersom det internasjonale samfunnet virkelig hadde stilt opp for gjenoppbygging av Afghanistan da muligheten var der, kunne NATO gjort en nyttig jobb for sikkerheten, sier han. (©NTB)